پژوهشگاه استاندارد|خدمات|آموزش|دوره های تخصصی|دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت

برگزاری دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت

تخمین1
تخمین1
تخمین1

هدف از برگزاری

یک پارامتر مرتبط با نتایج یک اندازه گیری که معرف میزان پراکندگی مقادیری است که  می تواند به طور منطقی به اندازه ده Measured نسبت داده شود.که در نهایت منجر به افزایش اطمینان در اعتبار نتایج اندازه گیری می باشد.فراگیر می تواند با توجه به میزان احتمالات موجود در آزمون میتواند با تعیین یک محدوده نگهبان اثرات ناشی از این احتمالات را کاهش دهد.

 

 

سرفصل ها

 • مفهوم عدم قطعیت 
 • انواع عدم قطعیت 
 • مفهوم خطا و انواع ان 
 • آشنایی با مفاهیم آماری 
 • آشنایی با توابع توزیع 
 • تجزیه و تحلیل آماری 
 • محاسبه عدم قطعیت با اساس نتایج مقایسات بین آزمایشگاهی
 • ترکیب مولفه ها
 • روش کراکتن از طریق اکسل 
 • ضریب حساسیت 
 • کارگاه
 •  

 

تقویم برگزاری در سال 1401

جهت مشاهده تقویم آموزشی 1401 به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://www.standard.ac.ir/fa/courses/calender

شماره های تماس

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764