برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی بر اساس استاندارد 17020

هدف از برگزاری :

آشنایی بامفاهیم و الزامات استانداردISO/IEC 17020:2012  اهداف و ساختار مجمع بین المللی تایید صلاحیت و مستند نمودن فعالیت ها و بهبود مستمر آنها در حوزه بازرسی شناخت

سرفصل ها

 • سازمان ایزو و کمیته ارزیابی انطباق CASCO
 • تایید صلاحی و اعتبار بخشی 
 • آشنایی با مفاهیم سیستم های مدیریت کیفیت و فرآیند آن بازرسی 
 • آشنایی با تاریخچه استاندارد 17020 
 • تسلط بر ساختار استاندارد 17020
 • تسلط بر محتوای استاندارد 17020
 • تسلط بر روش ممیزی الزامات استاندارد17020
 • تقویم برگزاری در سال 1401

  جهت مشاهده تقویم آموزشی 1401 به لینک زیر مراجعه فرمایید:

  https://www.standard.ac.ir/fa/courses/calender

  شماره های تماس:

  شماره های تماس: 7- 32806031(026)

  داخلی 2764