برگزاری دوره آموزشی ممیزی ISO 9001:2015

9001
9001
9001

هدف از برگزاری

در این دوره با اصول ممیزی داخلی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ویرایش 2015 آشنا می شوند.در این دوره مواردی که بایستی در سازمان مورد ممیزی قرار بگیرد بر مبنای بندهای استاندارد 9001 تشریح شده و در ادامه با تکنیک های ممیزی بر مبنای استاندارد 19011:2011 آشنا می شوند.
 

سرفصل ها

 • مقدمه ای بر ویرایش جدید ISO 9001:2015
 • الزام مرتبط با محیط کسب و کار ( بند ۴ استاندارد)
 • آشنایی اجمالی با SWOT در مدیریت استراتژیک و نقش آن در استاندارد ISO9001:2015
 • شناسایی و ارزیابی ریسک و فرصت فرآیندها در  ISO9001:2015 و اقدامات مرتبط
 • آشنایی با دانش سازمانی و مدیریت دانش در سازمان ها
 • آشنایی با اصطلاحات و تعاریف استاندارد ممیزی
 • آشنایی با اصول ممیزی مطابق با استاندارد  ISO 19011
 • فلوچارت نظام ممیزی و نحوه تهیه چک لیست ممیزی
 • آماده سازی و برنامه ریزی و اجرای ممیزی
 • تشخیص عدم انطباق ها در ممیزی
 • گزارشات و مستندات ممیزی
 • صلاحیت های لازم برای تعیین شایستگی ممیزی
 • برخی خصوصیات فردی مورد نیاز در ممیزی
 • مطالعه اجرای استاندارد ISO9001:2015  و ممیزی آن (Case- Study)  در واحد های صنعتی

 

 

 

 

 

 

تقویم برگزاری در سال 1401

جهت مشاهده تقویم آموزشی 1401 به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://www.standard.ac.ir/fa/courses/calender

شماره های تماس

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764