دوره آموزشی بازرسی آسانسورهای الکتریکی

آسانسور الکتریکی
آسانسور الکتریکی
آسانسور الکتریکی

هدف از برگزاری

این دوره تبیین کننده قوانین ایمنی برای ساخت و نصب آسانسورهای برقی جدید و دائمی با رانش کششی _ اصطکاکی و یا رانش مثبت است که به ترازهای توقف (طبقات) معینی خدمات رسانی نموده و دارای کابینی است که برای جابجایی مسافر و یا بار و مسافر طراحی شده و توسط طناب های فولادی و یا زنجیرهای آویزان بوده و بین ریل های هادی صلب با حداکثر انحراف پانزده درجه از راستای قائم حرکت کند.

سرفصل ها

  •  شناخت انواع و اجرای آسانسور و آشنایی با مباحث اولیه آن
  • شناخت اجزای الکتریکی و مکانیکی آسانسور های برقی 
  • تشریح استاندارد 1-6303 قدیم و جدید جهت انجام پروسه بازدید
  • تشریح پرسشنامه آسانسور 
  • تشریح دستورالعمل بازرسی 131/131
  • تشریح محاسبات آسانسور 

 

 

تقویم برگزاری در سال 1401

جهت مشاهده تقویم آموزشی 1401 به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://www.standard.ac.ir/fa/courses/calender

شماره های تماس

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764