مدیریت ریسک

برگزاری دوره آمـوزشـی مدیریت ریسک
برگزاری دوره آمـوزشـی مدیریت ریسک
برگزاری دوره آمـوزشـی مدیریت ریسک

هدف از برگزاری

آموزش برنامه ریزی ،سازماندهی،هدایت و کنترل فعالیت ها و دارایی های سازمان به نحوی که اثرات سوء بر عملکرد و اقتصاد آن در اثر حوادث به حداقل برسد. فراگیر در این دوره قادر به تعیین و شناسایی ریسک های مهم ناشی از کار ،تشخیص افراد و چگونگی قرارگیری در معرض ریسک ،اولویت بندی اقدامات کنترلی لازم و متناسب با ماهیت کار در طول یک دوره زمانی معتبر می باشد.

سرفصل ها

  • تعریف ریسک و عدم قطعیت
  • مدیریت ریسک
  •  شناسایی و ارزیابی ریسک
  •  آشنایی با روش های ارزیابی ریسک
  • آشنایی با استانداردهای مرتبط
  •  انواع اقدامات کنترلی
  •  کارگاه  مدیریت ریسک

 

تقویم برگزاری در سال 1401

جهت مشاهده تقویم آموزشی 1401 به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://www.standard.ac.ir/fa/courses/calender

شماره های تماس

شماره های تماس:7- 32806031(026)

داخلی 2764