پژوهشگاه استاندارد|خدمات|آموزش|دوره های تخصصی|دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون

برگزاری دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون

صحه گذاری
صحه گذاری
صحه گذاری

هدف از برگزاری

  آزمونگر باید برای کلیه آزمونها و کالیبراسیون هایی که در دامنه کاربرد آن قرار دارد در روشها و روشهای اجرایی مناسبی به کارگیرد.این روشها و روشهای اجرایی شامل نمونه برداری، جابجایی، حمل و نقل، آماده سازی اقلام مورد آزمون و در موارد مقتضی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری و همچنین فنون آماری تحلیل داده های آزمون است. انحراف از روش های‌آزمون و کالیبراسیون فقط در صورتی که مدون شده باشد، از لحاظ فنی قابل توجیه باشد، اجازه داده شده باشد و بوسیله مشتری پذیرفته شده باشد.
 

سرفصل ها

  • تصدیق
  • صحه‌گذاری روش‌ها
  • توسعه و اصلاح روش‌ها
  • الزامات استاندارد 17025:2017 درخصوص صحه‌گذاری روش‌ها
  • بررسی خصوصیات عملکردی
  • صحت
  • دقت_تکرارپذیری
  • دقت_دقت میانی
 

تقویم برگزاری در سال 1401

جهت مشاهده تقویم آموزشی 1401 به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://www.standard.ac.ir/fa/courses/calender

شماره های تماس

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764