پژوهشگاه استاندارد|خدمات|آموزش|دوره های تخصصی|برگزاری دوره آموزشی تربیت ارزیاب بر اساس استاندارد ISo/IEC 17020

برگزاری دوره آموزشی تربیت ارزیاب بر اساس استاندارد ISo/IEC 17020

تربیت ارزیاب 17020
تربیت ارزیاب 17020
تربیت ارزیاب 17020

هدف از برگزاری

فرآیند اعتبارسنجی یک آزمایشگاه یا سازمان بازرسی شامل یک در محل است ارزیابی آزمایشگاه یا سازمان بازرسی توسط یک یا چند ارزیاب شامل  ارزیاب اصلی، (که معمولا به عنوان یک تیم ارزیابی نامیده می شود) که ممکن است تمام وقت باشد.کارمندان نهاد اعتباربخشی یا پرسنل پاره وقت قراردادی توسط این نهاد به انجام وظایف خاص تیم ارزیابی همچنین ممکن است توسط فنی تکمیل شود.کارشناسان ارزیابان و کارشناسان فنی نقشی حیاتی برای سازمان اعتباربخشی دارند.

 
 

سرفصل ها

 • آشنایی با مفاهیم تأیید صلاحیت
 • بررسی الزامات استاندارد  ISO17020:2012
 • آشنایی با واژگان مرتبط با ممیزی
 • آشنایی با اصول ممیزی
 • درک عمیق الزامات استانداردISO19011:2018
 • مدیریت برنامه ممیزی
 • راهبری تیم ممیزی
 • شناسایی ریسک های مرتبط با فرآیند ممیزی
 • تهیه طرح ممیزی
 • ارزیابی اعضا تیم ممیزی و انتخاب ممیزان شایسته
 • برگزاری اثربخش جلسات افتتاحیه /اختتامیه ممیزی
 • اجراء اثربخش و کارآمد ممیزی
 • تهیه گزارش ممیزی

 

 

تقویم برگزاری در سال 1401

جهت مشاهده تقویم آموزشی 1401 به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://www.standard.ac.ir/fa/courses/calender

شماره های تماس

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764