معیار پذیرش نمونه گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی

ردیف

نام فراورده

شماره استاندارد فراورده

شماره استاندارد نمونه برداری

دامنه کاری آزمایشگاه

مقدار نمونه مورد نیاز

مشخصات بسته بندی

شرایط نمونه هنگام دریافت

توضیحات

1

ظروف شیشه ای بسته بندی

1409

6164

بسته بندی

6 عدد پر + 6 عدد خالی

شرینک پک یا کارتن

فاقد شکستگی در طی حمل بوده و بسته پلمپ باشد

 

2

خودکار

1-16868

1-16868

فیزیکی و شیمیایی

15 عدد یا یک جعبه

بصورت جعبه یا فله

نمونه در بسته دارای پلمپ باشد

1- درصورت رنگ بندی، مدل و طرح مختلف باید از هر کدام به تعداد ذکر شده نمونه برداری شود.

2- در برخی از استانداردها، نمونه برداری در داخل استاندارد است و استاندارد جداگانه ندارد به همین دلیل در بعضی ردیف ها, شماره استاندارد نمونه برداری با شماره استاندارد فراورده یکسان است.

3

روان نویس

 

 

1-11712

1-11712

فیزیکی و شیمیایی

15 عدد یا یک جعبه

بصورت جعبه یا فله

نمونه در بسته دارای پلمپ باشد

درصورت رنگ بندی، مدل و طرح مختلف باید از هر کدام به تعداد ذکر شده نمونه برداری شود.

4

ماژیک معمولی

 

 

4653

4653

فیزیکی و شیمیایی

24 عدد یا یک جعبه

بصورت جعبه یا فله

نمونه در بسته دارای پلمپ باشد

1- درصورت رنگ بندی، مدل و طرح مختلف باید از هر کدام به تعداد ذکر شده نمونه برداری شود.

2- در مورد ماژیکهای بسته بندی مخصوص رنگ آمیزی که بصورت بسته بندی چندتایی عرضه میشوند باید حداقل 3 بسته نمونه برداری شود.

5

ماژیک تخته سفید

4652

4652

فیزیکی و شیمیایی

24 عدد یا یک جعبه

بصورت جعبه یا فله

نمونه در بسته دارای پلمپ باشد

درصورت رنگ بندی، مدل و طرح مختلف باید از هر کدام به تعداد ذکر شده نمونه برداری شود.

6

مدادتراش

7780

7780

فیزیکی

10 عدد

بصورت جعبه یا فله

نمونه در بسته دارای پلمپ باشد

درصورت مدل و طرح مختلف باید از هر کدام به تعداد ذکر شده نمونه برداری شود.

7

مداد شمعی و پاستل

14636

14636

فیزیکی و شیمیایی

24 عدد یا یک جعبه

بصورت جعبه یا فله

نمونه در بسته دارای پلمپ باشد

1- درصورت رنگ بندی، مدل و طرح مختلف باید از هر کدام به تعداد ذکر شده نمونه برداری شود.

2- در مورد نمونه های بسته بندی مخصوص رنگ آمیزی که بصورت بسته بندی چندتایی عرضه میشوند باید حداقل 3 بسته نمونه برداری شود.

8

مداد و مداد اتود

7209

7209

فیزیکی و شیمیایی

24 عدد یا 2 جعبه

بصورت جعبه یا فله

نمونه در بسته دارای پلمپ باشد

درصورت رنگ بندی، مدل و طرح مختلف باید از هر کدام به تعداد ذکر شده نمونه برداری شود.

9

مغز مداد و مغز مداد اتود

7209

7209

فیزیکی و شیمیایی

6 بسته

بصورت جعبه

نمونه در بسته دارای پلمپ باشد

درصورت رنگ بندی، مدل و طرح مختلف باید از هر کدام به تعداد ذکر شده نمونه برداری شود.

10

پاک کن

2709

2709

فیزیکی و شیمیایی

10 عدد یا یک بسته

بصورت جعبه یا فله

نمونه در بسته دارای پلمپ باشد

درصورت مدل و طرح مختلف باید از هر کدام به تعداد ذکر شده نمونه برداری شود.

11

ورق کارتن و کارتن برای مصارف عمومی

150

2220

فیزیکی (ورق کارتن)

بسته بندی (کارتن)

3 عدد پر + 10 عدد خالی

کارتن

 

 

12

ورق مقوایی و جعبه مقوایی مواد خوراکی

10687, 3341

4133- 133

10687- 133

فیزیکی و شیمیایی (ورق مقوایی)

بسته بندی (جعبه مقوایی)

7 عدد پر + 4 عدد خالی

جعبه

برای مقوای برش خورده 4 عدد درب و 4 عدد بدنه نمونه برداری شود.

 

13

بسته چای و بسته های کاغذی و مقوایی

6021

2220

بسته بندی

10 عدد پر + 4 عدد خالی

بسته

 

 

14

فراورده های شیری آبگونه گنجایه های یکبار مصرف

8514

8514

بسته بندی

6 عدد پر + 6 عدد خالی

بسته

 

 

15

پاکت های کاغذی- پاکتهای مورد مصرف در بسته بندی مواد خوراکی

2142

بند 6 استاندارد 5258

بسته بندی

6 عدد پر + 6 عدد خالی

بسته

 

 

16

بسته چای کیسه ای

2506

133

بسته بندی

6 عدد پر + 6 عدد خالی

بسته

1 متر هم باید جداگانه از کاغذ فیلتر نمونه برداری شود.

 

17

مقوای مومی مورد استفاده برای بسته بندی بستنی و فراورده های قنادی یخ زده

8513

133

فیزیکی و شیمیایی

6 عدد پر + 6 عدد خالی

بسته

 

 

18

کارتن مادر برای غذاهای دریایی جهت صادرات

3059

بند(4)3059

بسته بندی

6 عدد پر + 6 عدد خالی

کارتن

 

 

19

کارتن جهت بسته بندی میوه و سبزیجات تازه صادراتی

2923

2220

بسته بندی

3 عدد پر + 10 عدد خالی

کارتن

 

 

20

دستمال کاغذی

627

جدول3 استاندارد 627

 

فیزیکی و شیمیایی

4 جعبه

 

 

جمعاً 8 بسته

میکروبی

چهار بسته

سالم و غیرقابل نفوذ بودن

دارای سری ساخت یکسان

21

دستمال سفره

3594

133

فیزیکی و شیمیایی

4 جعبه

 

 

جمعاً 8 بسته

میکروبی

چهار بسته

سالم و غیرقابل نفوذ بودن

دارای سری ساخت یکسان

22

دستمال مرطوب

5840

 

133

 

فیزیکی و شیمیایی

6 بسته

 

 

جمعاً 12 بسته

میکروبیولوژی

حداقل شش بسته

سالم و غیرقابل نفوذ بودن

دارای سری ساخت یکسان

23

کاغذ توالت، حوله کاغذی

2420 کاغذ توالت

2421 حوله کاغذی

133

فیزیکی و شیمیایی

4 بسته

 

 

جمعاً 9 بسته

4778

 

میکروبی

حداقل پنج بسته

سالم و غیرقابل نفوذ بودن

دارای سری ساخت یکسان

24

جعبه کادویی

1747

----

بسته بندی

4 جعبه

 

 

 

25

ساک کاغذی

4541 و 2142

 

5258 و 133

بسته بندی

6 عدد

 

 

 

26

کاغذ دیواری

16266

133

فیزیکی و شیمیایی

2 رول

 

 

 

27

کاغذ چاپ و تحریر و فتوکپی

6615 فتوکپی

4120 چاپ و تحریر

133

فیزیکی و شیمیایی

2 رول یا 2 بسته

 

 

 

28

کاغذ گلاسه

19578

133

فیزیکی و شیمیایی

2 رول یا 2 بسته

 

 

 

29

کاغذ کرافت و لاینر

3054 لاینر

18318 کرافت

133

فیزیکی و شیمیایی

2 رول

 

 

 

30

 

خمیر کاغذ

5911

5530

3596

فیزیکی و شیمیایی

دو رول (یا 2 ورق یا 2 بسته)

 

 

 

2 و 1-4782

 

میکروبیولوژی

دو رول (یا 2 ورق یا 2 بسته) بسته حداقل پنجاه گرمی

سالم و غیرقابل نفوذ بودن

دارای سری ساخت یکسان

 

31

مقوای مغزی

13005

133

فیزیکی و شیمیایی

2 رول

 

 

 

32

کاغذ واترمارک(دارای نقش باطنی) و غیر واترمارک اندازه گیری شده اداری

8752

133

فیزیکی و شیمیایی

از هر نمونه حداقل 2 ورق A4

 

 

 

33

کاغذ زیر برچسب

استاندارد ندارد

 

فیزیکی و شیمیایی

2 رول یا 2 بسته

 

 

 

34

لفاف های چند لایه جهت بسته بندی تک نفره مواد غذایی (ساشه)

11548

2305

بسته بندی

6 عدد پر + 5/0 متر لفاف

 

 

6 عدد پر + 5/0 متر لفاف2 رول یا 2 بسته

35

کیسه‌های پلاستیکی(پاکتهای مجوف) با لایه آلومینیوم جهت بسته‌بندی آب میوه‌ها

3191

3191

بسته بندی

6 عدد پر + 5/0 متر لفاف

 

 

 

36

بسته های چند لایه مقوایی با لایه آلومینیوم برای مواد خوراکی

6021

2836

بسته بندی

6 عدد پر + 5/0 متر لفاف

 

 

 

37

فیلم های پلاستیکی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی

9543

9543

بسته بندی

6 عدد پر + 5/0 متر لفاف

 

 

 

38

انواع بسته‌بندیهای مواد خوراکی در ظروف شکل داده شده از مواد پلیمری و ورقهای آلومینیومی

3115

3115

بسته بندی

6 عدد پر + 5/0 متر لفاف

 

در صورت در دسترس نبودن لفاف 6 عدد ظرف خالی نمونه برداری شود.

 

39

کیسه‌های قابل انعطاف چندلایه با لایه آلومینیوم برای بسته‌بندی مواد غذائی با روش آسپتیک

3116

3116

بسته بندی

2 عدد پر + 3 عدد خالی

 

 

 

40

تیوپ چند لایه -ویژگی ها و روشهای آزمون

5938

1-6665

بسته بندی

6 عدد پر + 6 عدد خالی

 

 

 

41

فیلم های پلاستیکی سه لایه جهت بسته بندی فراورده های لبنی آبگونه پاستوریزه

8514

2305

فیزیکی و شیمیایی

6 عدد پر + 5/0 متر لفاف

 

 

 

42

بطریهای پلی اتیلن ترفتالات (پی ای تی)برای بسته بندی فرآورده های غذایی-ویژگیها و روشهای آزمون

11610

2305

بسته بندی

6 عدد پر + 6 عدد خالی

 

 

 

43

ظروف پلی استایرن تولید شده به روش شکل دهی گرمایی جهت بسته بندی مواد غذایی

11547

2305

بسته بندی

6 عدد پر + 6 عدد خالی

 

 

 

44

ظروف پلی پروپیلن تولید شده به روش شکل دهی گرمایی جهت بسته بندی مواد غذایی

11604

2305

بسته بندی

6 عدد پر + 6 عدد خالی

 

 

 

45

ماکارونی

213 ماکارونی

3186 بسته بندی ماکارونی

2836 جدول شماره 3

بسته بندی

6 عدد پر + 5/0 متر لفاف

 

 

 

46

بسته بندی موادخوراکی در ظروف شکل داده شده از مواد پلیمری و ورق های آلومینیمی

3331

11548

3331 و 2305

فیزیکی و شیمیایی

3 عدد پر + 1 متر لفاف

 

 

 

47

فویل آلومینیوم جهت بسته‌بندی مواد خوراکی و مصارف خانگی

3010

 

فیزیکی و شیمیایی

2 رول داخل بسته

 

 

 

48

کیسه های پلاستیکی پلی الفین

2057

کیسه پلاستیکی زباله

2220

بسته بندی

6 کیسه

 

 

 

49

کیسه های پلاستیکی پلی اتیلن

2972

2305

بسته بندی

3 کیسه

 

 

 

50

پوشش آلی خام (لاک)

2455

10035

فیزیکی و شیمیایی

دو لیتر

بسته ها سالم و بدون نشتی و پارگی

دارای پلمپ باشد

 

51

قوطی فلزی خالی (دارای پوشش آلی داخلی )

1881

1881

بسته بندی

12 عدد قوطی خالی + 20 عدد درب قوطی

قوطی ها در داخل کارتن سالم ومحکم بسته بندی و حمل شوند

قوطی ها سالم و کارتن دارای پلمپ باشد

 

52

قوطی فلزی پر (انواع کنسرو و نوشیدنی ها و...)

2455

1881

 

1881

بسته بندی

6 عدد پر و در صورت امکان 6 عدد خالی (قوطی خالی به منظور مقایسه پوشش داخلی قبل و بعد از فرایند حرارتی )

قوطی ها در داخل کارتن سالم ومحکم بسته بندی و حمل شوند

قوطی ها سالم و کارتن دارای پلمپ باشد

 

53

تیوب آلومینیومی

2149

2149

بسته بندی

6 تیوب پر و 18 تیوب خالی

تیوب ها در داخل جعبه یا کارتن سالم ومحکم بسته بندی و حمل شوند

تیوب ها سالم و کارتن یا جعبه دارای پلمپ باشد

 

54

قوطی آئروسل پر

3193

343

بسته بندی

6 عدد

قوطی ها در داخل کارتن سالم ومحکم بسته بندی و حمل شوند

قوطی ها سالم و کارتن دارای پلمپ باشد

قوطی آیروسل پر

 

 

شیمی (اگر مواد داخل آن حاوی مواد شیمیایی باشد)

4 عدد

بسته ها سالم و بدون نشتی و پارگی

دارای پلمپ

 

55

درب راحت باز شو (ایزی اوپن)

2455

1881

1881

فیزیکی و شیمیایی

20 عدد

درب ها در داخل جعبه یا کارتن سالم ومحکم بسته بندی و حمل شوند

درب ها سالم و کارتن یا جعبه دارای پلمپ باشد

 

56

درپوش آلومینیمی با حلقه نگهدارنده درب های پیلفرپروف ، درب های شیشه های استریل ،

تشتک های نوشابه

3011

 

 

 

 

 

3117

2305

 

 

 

 

 

3117

فیزیکی و شیمیایی

50 عدد

درب ها در داخل جعبه یا کارتن سالم ومحکم بسته بندی و حمل شوند

درب ها سالم باشد و کارتن یا جعبه دارای پلمپ باشد

 

57

قوطی فلزی خالی بدون پوشش آلی داخلی

2455

1881

1871

1881

بسته بندی

6 عدد

قوطی ها در داخل کارتن سالم ومحکم بسته بندی و حمل شوند

قوطی ها سالم و کارتن دارای پلمپ باشد

 

58

تخته خرده چوب، تخته فیبر، تخته لایه، روکش لمینت (پارکت)

7416-5

7416-6

14092

9044

1274

 

5784

فیزیکی و شیمیایی

1 ورق

در مورد پارکت بصورت شرینک شده باشد

نمونه ها باید سالم و دارای پلمپ باشد.

 

59

ترمو وود (گرما چوب)، زغال معدنی، چوب ماسیو، چوب پنبه

19092

21752

13046

13055

13056

18462

19092

1-6665

816

13055

1- 11496

فیزیکی و شیمیایی

قطعه برش خورده از نمونه آزمونی

 

 

 

60

لایه عبور دهنده و توزیع کننده

11386

133

فیزیکی- شیمیایی

حداقل 1 متر

بسته ها سالم و بدون نشتی و پارگی

دارای پلمپ باشد

 

61

خودکار ژله ای

1-16604

1-16604

فیزیکی- شیمیایی

15 عدد یا یک جعبه

بصورت جعبه یا فله

نمونه در بسته دارای پلمپ باشد

درصورت رنگ بندی، مدل و طرح مختلف باید از هر کدام به تعداد ذکر شده نمونه برداری شود.

62

پرگار

5098

---

فیزیکی- شیمیایی

10 عدد

بصورت جعبه یا فله

نمونه در بسته دارای پلمپ باشد

درصورت مدل و طرح مختلف باید از هر کدام به تعداد ذکر شده نمونه برداری شود.