گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی در راستای وظایف پژوهشکده فناوری و مهندسی در زمینه های مرتبط با صنایع ساختمانی و معدنی فعالیت می نماید. این گروه دارای 10 نیروی انسانی باتجربه و متبحر  اعم از اعضای هیات علمی و کارشناسان خبره در رشته های مختلف است. گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی دارای 7 آزمایشگاه می باشد که در این آزمایشگاه ها  برخی از فرآورده های مشمول استاندارد اجباری و تشویقی مورد آزمون قرار می گیرند.

شرح وظایف و اهداف گروه‏ پژوهشی:

 • بررسی و شناسایی با هدف رفع نیازهای پژوهشی بخش های تولیدی، خدماتی و اجرایی و سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج ازکشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
 • برنامه‏ ریزی و انجام پژوهش و تحقیقات در ارتباط با نظام استانداردسازی و ارتقاء کیفیت،‏ بهبود روش ها، تضمین کیفیت و کارایی کالاها و خدمات موضوع فعالیت گروه
 • ایجاد ارتباط فعال و همکاری سازنده با صنایع، موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج ازکشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 • ارائه خدمات مشاوره ای علمی به سازمان ها و بخش های صنعتی و تجاری
 • فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه ها و طرح های پژوهشی بخش های مربوط
 • انجام آزمون های تحقیقاتی و پژوهشی به منظور تعیین دقیق ویژگی و ماهیت کالا
 • راه اندازی روش‏های آزمون مورد نیاز استانداردسازی در حوزه فعالیت گروه و پیشنهاد تعرفه آزمون بر اساس قیمت تمام شده
 • تلاش در جهت تجاری‏ سازی نتایج پروژه ‏های تحقیقاتی و فناوری
 • همکاری با مدیریت توسعه استاندارد و آموزش‏های کاربردی برای برگزاری دوره‏ های آموزشی کاربردی فنی و تخصصی برای مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی وکارشناسان ادارات کل استاندارد استان¬ها و سایرموارد درخواستی
 • همکاری در فعالیت‏ های مربوط به ارزیابی و تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق نظیر شرکت ‏های بازرسی، نهادهای صدور گواهینامه و آزمایشگاه ‏های آزمون، برسنجی 
 • همکاری/ اجرای آزمون‏ های مهارت و تهیه مواد مرجع
 • همکاری/ اجرای ارزیابی انطباق در حوزه کالا، خدمات و اشخاص
 • انجام اقدامات اجرایی جهت راه اندازی و توانمندسازی گروه ‏های پژوهشی تقاضا محور منطقه‏ ای و آزمایشگاه‏ های تحت سرپرستی پژوهشگاه مستقر در ادارات کل استاندارد استانی
 • مشارکت در ادارۀ دبیرخانه کمیته های متناظر مرتبط با وظایف محوله مانند: سازمان جهانی استاندارد (ISO) و سازمان بین المللی اندازه ‏شناسی‏‏ قانونی (OIML)؛
 • اظهار نظرفنی، کارشناسی و رسمی درخصوص‏ موارد ارجاعی ازسوی سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی
 • شرکت در جلسات، کمیته‏ ها و کمیسیون ‏های ملی و بین المللی پیرو ابلاغ یا موافقت مرجع ذی‏صلاح پژوهشگاه
 • انتشار نتایج پژوهشی و فعالیت های علمی- فنی مربوط ازطریق کتب، مجلات، مقالات و....
 • برگزاری همایش ها وکارگاه های تخصصی و پژوهشی براساس ضوابط و مقررات مربوطه
 • اجرای فرایندها، شیوه نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل‏ های مصوب پژوهشگاه در حوزه مرتبط
 

گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی