چاپ مقاله عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد در زمینه ابزار دقیق

💢  مقاله عضو هیات علمی گروه پژوهشی مهندسی برق پژوهشگاه استاندارد در مجله ISA Transactions انتشارات Elsevier منتشر شد (پیوند). این مقاله که با همکاری مشترک با عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تالیف شده است، عملکرد رویتگر پویای حالت غیرخطی مکعبی را که اخیرا معرفی شده است، با سایر رویتگرهای متداول حالت مقایسه کرده است. رویتگرها در اندازه‌گیری و تخمین کمیت‌های متغیر با زمان در سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی، فرایندهای شیمیایی و مانند آنها به منظور تشخیص رخداد خرابی یا ارزیابی انطباق با استانداردها کاربرد دارند. 

 

📧 روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد


📠 026-32818844

☎️ 026-32818855 
 

 

۱۵ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۴۳
تعداد بازدید : ۲۹۸