چاپ مقاله کارشناس پژوهشگاه استاندارد در زمینه شیمی

مقاله محمدرضا مقدم منش کارشناس پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد در مجله BMC Chemistry چاپ شد (پیوند). 

در این مقاله که با همکاری دانشگاه لرستان و علوم پزشکی بم صورت گرفته چهارچوب­های آلی فلزی متخلخل حاوی مس سنتز شده و خواص بیولوژیکی آن نظیر خواص ضدسرطانی آن مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج قابل توجهی مشاهده شد. 

 

📧 روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد📠 026-32818844

☎️ 026-32818855 
 

  

۲۵ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۵۶
تعداد بازدید : ۲۵۳