چاپ مقاله کارشناس پژوهشگاه استاندارد در زمینه شیمی غیرآلی

مقاله کارشناس پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد در مجله Inorganic Chemistry Communications چاپ شد.

مقاله محمدرضا مقدم منش کارشناس گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر در مجله Inorganic Chemistry Communications  چاپ شد (پیوند). در این مقاله که با همکاری دانشگاه­های لرستان، فناوری های نوین کرمان و علوم پزشکی بم صورت گرفته چهارچوب­های آلی فلزی متخلخل هیبرید شده حاوی روی و نیکل در شرایط کنترل شده التراسنیک سنتز شده و پس از ارزیابی های بیولوژیکی و به عنوان عوامل تثبیت کننده آنزیم دکستراناز معرفی شده اند.


📧 روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد📠 026-32818844

☎️ 026-32818855 
 

 🆔 www.instagram.com/standard__ac 

۲۵ فروردین ۱۴۰۱ ۱۱:۴۲
تعداد بازدید : ۲۹۱