بازدید سرزده سرپرست پژوهشگاه استاندارد از پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

دکتر صباغ الوانی سرپرست پژوهشگاه استاندارد، به صورت سرزده از مجموعه آزمایشگاههای پژوهشکده شیمی و پتروشیمی بازدید به عمل آورد. 

ایشان ضمن حضور در آزمایشگاهها، با همکاران بحث و تبادل نظر کردند. سرآمدی پژوهشگاه در کشور و منطقه، ارتقای جایگاه علمی و فنی، تمرکز بر استانداردسازی به عنوان محور فعالیت های پژوهشی و تلاش در راستای اعتلای کیفیت در سطح کشور به عنوان بازوی علمی، فناوری و دانش بنیان سازمان ملی استاندارد، از جمله محورهای سخنان ایشان در این بازدید بود. 

 

📧 روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد📠 026-32818844

☎️ 026-32818855 
 

 www.instagram.com/standard__ac 🆔

  

 

۲۷ فروردین ۱۴۰۱ ۱۸:۳۲
تعداد بازدید : ۳۶۸