نشست مشترک سرپرست پژوهشگاه استاندارد با معاونین و روسای پژوهشکده ها و معاونین پژوهشگاه

دکتر علی اصغر صباغ الوانی سرپرست پژوهشگاه استاندارد در جلسه ای با حضور معاونین و روسای پژوهشکده ها و معاونین پژوهشگاه به بیان برنامه ها و اهداف پژوهشگاه در سال جاری پرداختند. 

در این جلسه که با حضور سرپرست پژوهشگاه استاندارد، روسا و معاونین پژوهشکده های پژوهشگاه استاندارد، معاون توسعه و مدیریت منابع، معاون پژوهشی و فناوری و سرپرست اداره پایش و ارزیابی عملکرد برگزار شد، مسائل محوری و برنامه های آتی پژوهشگاه تشریح گردید. همچنین همکاران حاضر در جلسه به طرح برخی موضوعات و چالش های کاری پرداختند. 

 

📧 روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد📠 026-32818844

☎️ 026-32818855 
 

 www.instagram.com/standard__ac 🆔

   

۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۶:۲۲
تعداد بازدید : ۵۲۳