جایزه ملی کیفیت ایران

پوستر جایزه

شمارش معکوس تا برگزاری جایزه ملی کیفیت ایران

رسانه جدید

مدل کیفیت جهان اسلام

پوستر جایزه
مصادیق و راهنمای مدل کیفیت جهان اسلام
مدل کیفیت جهان اسلام
۱۹ بهمن ۱۴۰۱