رشته سیویل - CE

 

لینک جلسات مجازی کمیسیون های فنی تدوین استاندارد ملی 

رشته سیویل - CE

توجه : با کلیک بر روی عنوان هر استاندارد، به اتاق جلسه مرتبط هدایت می‏ شوید

 

عنوان استاندارد دبیر استاندارد شماره استاندارد IPS مرتبط
صنعت نفت- طراحی، اجرا و ویژگی های مصالح دودکش ها امید افشاریان زاده IPS-G-CE-250: 2015
 عملیات خاکی - قسمت 1: اصول و مقررات کلی امیررضا شکرزاده IPS-C-CE-112: 2014
صنعت نفت- حصارها و دروازه ها – ویژگی های مصالح، طراحی و اجرا عبدالعلی شرقی IPS-G-CE-270: 2012
صنعت نفت - تخریب-آیین کار زهرا کمال IPS-C-CE-355: 2015
شناسایی زمین و مهندسی ژئوتکنیک آمنه مهری IPS-E-CE-110: 2015
حداقل بارهای طراحی امید افشاریان زاده IPS-C-CE-500: 2009