گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر با 5 آزمایشگاه تحقیقات وآزمون در زمینه فراورده های نفتی و روان کننده ها و فراورده های لاستیک و پلاستیک و تایر فعالیت دارد. این گروه پژوهشی دارای 3 عضو هیات علمی و 7 نیروی کارشناسی است.

وظایف گروه پژوهشی:

 • بررسی و شناسایی با هدف رفع نیازهای پژوهشی بخش های تولیدی، خدماتی و اجرایی و سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج ازکشور 
 • برنامه ‏ریزی و انجام پژوهش و تحقیقات در ارتباط با نظام استانداردسازی و ارتقاء کیفیت،‏ بهبود روش ها، تضمین کیفیت و کارایی کالاها و خدمات در ارتباط با فراورده های نفتی و روان کننده ها و فراورده های لاستیک و پلاستیک و تایر
 • ایجاد ارتباط فعال و همکاری سازنده با صنایع، موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج ازکشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 • ارائه خدمات مشاوره ای علمی به سازمان ها و بخش های صنعتی و تجاری
 • فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه ها و طرح های پژوهشی 
 • انجام آزمون¬های تحقیقاتی و پژوهشی به منظور تعیین دقیق ویژگی و ماهیت کالا
 • راه اندازی روش‏های آزمون مورد نیاز استانداردسازی در حوزه فراورده های نفتی و روان کننده ها و فراورده های لاستیک و پلاستیک و تایر و پیشنهاد تعرفه آزمون بر اساس قیمت تمام شده 
 • تلاش در جهت تجاری ‏سازی نتایج پروژه‏های تحقیقاتی و فناوری 
 • همکاری با مدیریت توسعه استاندارد و آموزش‏های کاربردی برای برگزاری دوره‏ های آموزشی کاربردی فنی و تخصصی برای مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی وکارشناسان ادارات کل استاندارد استان ها و سایرموارد درخواستی
 • همکاری در فعالیت‏های مربوط به ارزیابی و تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق نظیر شرکت‏های بازرسی، نهادهای صدور گواهینامه و آزمایشگاه‏ های آزمون
 • همکاری/ اجرای آزمون‏های مهارت و تهیه مواد مرجع 
 • همکاری/ اجرای ارزیابی انطباق در حوزه کالا، خدمات و اشخاص
 • انجام اقدامات اجرایی جهت راه اندازی و توانمندسازی گروه‏های پژوهشی تقاضا محور منطقه ‏ای و آزمایشگاه‏ های تحت سرپرستی پژوهشگاه مستقر در ادارات کل استاندارد استانی 
 • مشارکت در ادارۀ دبیرخانه کمیته های متناظر مرتبط با وظایف محوله مانند: سازمانهای جهانی استاندارد (ISO)، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)، کمیسیون کدکس غذایی (CODEX) و سازمان بین المللی اندازه ‏شناسی‏‏ قانونی (OIML)؛
 • اظهار نظرفنی، کارشناسی و رسمی درخصوص‏ موارد ارجاعی ازسوی سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی
 • شرکت در جلسات، کمیته‏ ها و کمیسیون‏ های ملی و بین المللی 
 • انتشار نتایج پژوهشی و فعالیت های علمی- فنی مربوط ازطریق کتب، مجلات، مقالات و....
 • برگزاری همایش¬ها وکارگاه های تخصصی و پژوهشی براساس ضوابط و مقررات مربوطه
 • اجرای فرایندها، شیوه نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل‏ های مصوب پژوهشگاه در حوزه مرتبط
 
 

 

پتروشیمی