رشته مهندسی ایمنی و بهداشت شغلی - HSE - SF

 

  لینک جلسات مجازی کمیسیون های فنی تدوین استاندارد ملی 

رشته مهندسی ایمنی و بهداشت شغلی - HSE - SF

توجه : با کلیک بر روی عنوان هر استاندارد، به اتاق جلسه مرتبط هدایت می‏ شوید

 

 HSE-Code عنوان استاندارد دبیر استاندارد شماره استاندارد IPS مرتبط
HSE-16  صنعت نفت - الزامات حفاظت در برابر حریق تاسیسات فراساحلی  آیت جیرانی مقدم IPS-E-SF-120: 2012
HSE-21  صنعت نفت - الزامات سامانه های اطفا حریق پودری  رحیم فرجی IPS-E-SF-180: 2013
 HSE-19 صنعت نفت - الزامات سامانه های اطفا حریق دی اکسید کربن  فرهاد اصغریان IPS-E-SF-160: 2013
 HSE-12 صنعت نفت - الزامات حفاظت غیرفعال در برابر حریق روح اله عسگریان مقدم فردوئی ---
 HSE-15 صنعت نفت - الزامات صلاحیت و تجهیزات تخصصی فردی آتش نشانان عمران احمدی IPS-C-SF-507: 2014
HSE-22  صنعت نفت - الزامات طراحی، نصب، راه اندازی و نگهداری سامانه های  آشکارساز گاز نعمت یوسفی خانقاه  IPS-G-SF-310: 2012
 HSE-7 صنعت نفت - الزامات تاسیسات ذخیره، پمپاژ و توزیع آب جهت اطفا حریق شهرزاد مجدآبادی فراهانی IPS-E-SF-220: 2013; IPS-C-SF-242: 2009
 HSE-6 صنعت نفت - الزامات لایه های حفاظتی ایمنی فرایند سینا دوازده امامی ---
HSE-24  صنعت نفت - الزامات تخصصی انتخاب، جانمایی و نصب آتش خاموش کن های دستی و چرخدار  عرفان الیاسی IPS-G-SF-126: 2009
 HSE-11 صنعت نفت - الزامات انتخاب سامانه های فعال اطفا حریق  یحیی خرمی مقدم ---
 HSE-2 صنعت نفت - الزامات جانمایی و فواصل ایمن تاسیسات و تجهیزات  یحیی خرمی مقدم  IPS-C-SF-550: 2015; IPS-E-PR-190: 2009
 HSE-17 صنعت نفت - الزامات شناورهای آتش خوار  آیت جیرانی مقدم IPS-E-SF-504: 2012; IPS- M-SF-504: 2002
 HSE-14 صنعت نفت  - الزامات طراحی، ساختار و تجهیزات ایستگاههای آتش نشانی  اردوان فرزین پور IPS-G-SF-540: 2009; IPS-E-SF-520: 2014; IPS-C-SF-507: 2015
 HSE-5 صنعت نفت- مدیریت ریسک در چرخه عمر تاسیسات سینا دوازده امامی ---
 HSE-8 صنعت نفت - الزامات سامانه های ثابت اطفا حریق آبی به روش اسپری شهرزاد مجدآبادی فراهانی IPS-G-SF-202: 2016; IPS-C-SF-242:2009
 HSE-23 صنعت نفت  - الزامات سامانه های اعلان حریق نعمت یوسفی خانقاه  IPS-E-SF-260: 2011
 HSE-20 صنعت نفت سامانه های اطفا حریق بر پایه عاملهای پاک - الزامات طراحی، بهره برداری و بازرسی  علی سعدونی ---
 HSE-28 صنعت نفت - الزامات بهداشت شغلی در طراحی تاسیسات  حامد ندری ---
 HSE-4 صنعت نفت - جانمایی- علایم ایمنی شهرزاد مجدآبادی فراهانی
---
HSE-29  صنعت نفت - الزامات ارگونومی در طراحی محیط های کاری عمران احمدی ---
HSE-9  صنعت نفت - سامانه های ثابت اطفا حریق آبی به روش بارشی (اسپرینکلری) - الزامات طراحی، نصب و نگهداری داود جعفری IPS-E-SF-200: 2011; IPS-C-SF-242: 2009
 HSE-26 صنعت نفت - الزامات ایمنی و حفاظت در برابر حریق و انفجار در ساختمانها  یحیی خرمی مقدم IPS-E-SF-380: 2012 IPS-G-SF-440: 2016
 HSE-18 صنعت نفت - الزامات تخلیه، فرار و نجات در تاسیسات خشکی و فراساحلی  آیت جیرانی مقدم ---
 HSE-25 صنعت نفت - الزامات ایمنی در طراحی پلکان ، پلتفرم و نردبان ثابت سید شهاب معینیان IPS-E-SF-400: 2014; IPS-G-SF-355: 2009; IPS-E-SF-410: 2014
HSE-1  صنعت نفت - الزامات مرزبندی ایمن در تاسیسات سینا دوازده امامی IPS-C-SF-550: 2015
 HSE-10 صنعت نفت- الزامات سامانه های یکپارچه تولید، تزریق و تناسب ساز کف اطفا حریق شهرزاد مجدآبادی فراهانی IPS-M-SF-142: 2008; IPS-E-SF-140: 2014

 

فایل های بارگزاری شده

« قبلی صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »