گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی مشتمل بر 14 آزمایشگاه می باشد که عبارتند از آزمایشگاه های:

 • شیر و فرآورده های شیری (Milk and milk products)
 • گوشت، طیور، ماهی، تخم مرغ و فرآورده های آنها (Meat, poultry, fish, egg and their products)
 • خوراک دام (Animal feeding stuffs)
 • غذاهای کنسرو شده و آماده مصرف (Canned and ready to eat foods)
 • نوشیدنی ها و عرقیات گیاهی (Drinks and distilled aromatic water)
 • آب و پساب (Water and waste water)
 • غلات، حبوبات و فرآورده های آن(Cereals, pulses, legumes and their products)
 • فرآورده های قنادی (Confectionary products)
 • فرآورده های کشاورزی تازه و فراوری شده (Fresh and processed agricultural products)
 • وسایل پزشکی (Medical devices) 
 • فرآورده های آرایشی، بهداشتی و سلولزی (Cosmetics and hygienic products)
 • فرآورده های ضدعفونی کننده و ضد میکروبی (Disinfectants and antimicrobial products)
 • آماده سازی، سترون سازی و کنترل کیفیت محیط های کشت (Preparation, sterilization and quality control of culture media)
 • فرآورده‌های پروبیوتیک (Probiotic products)